Zemljišta kontinentalna Hrvatska

RAVNA GORA

Cijena:
119.000,00
15692,00
m2

NALETILIĆEVA ULICA

4604,00
m2

GIZNIK

Cijena:
500.000,00
1900,00
m2

HORVATNICA, VRAPČE

Cijena:
450.454,00
3030,00
m2

MALA GORICA

Cijena:
35.000,00
3230,00
m2

HAJDINE

Cijena:
29.000,00
500,00
m2