Najam/Zakup

VUKOVARSKA ULICA

Cijena:
270,00
23,00
m2
2
1 kupaonica

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA

Cijena:
1.200,00
117,00
m2
6
muški i ženski toalet

ŠTRBANOVA ULICA

Cijena:
900,00
88,00
m2
3-3.5
1/1

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA

Cijena:
3.250,00
308,00
m2
12
1/2

MIHANOVIĆEVA ULICA

200,00
m2
>4
1/2

MIHANOVIĆEVA ULICA

Cijena:
2.200,00
200,00
m2
6
1/2

STARA VLAŠKA

Cijena:
480,00
22,00
m2
2-2.5
1/0

TESLINA ULICA

Cijena:
1.100,00
105,00
m2
3
1/2

TESLINA ULICA

Cijena:
1.100,00
105,00
m2
3-3.5
1/2

PETRIĆEVA ULICA

Cijena:
1.600,00
108,00
m2
>4
1/1

BOGOVIĆEVA ULICA

Cijena:
2.500,00
168,00
m2
>4
1/1

RADNIČKI DOL

Cijena:
950,00
84,00
m2
3-3.5
1/1

Stranice