Najam/Zakup

BLIZINA SELSKE

160,00
m2
da

BLIZINA SELSKE

180,00
m2

VODNIKOVA ULICA

Cijena:
2.000,00
170,00
m2
5
5/0

MAŠEKOVA ULICA

Cijena:
2.000,00
129,00
m2
2-2.5
1/1

MAŠEKOVA ULICA

Cijena:
1.900,00
145,00
m2
4
2/1

LOVĆENSKA ULICA

Cijena:
2.500,00
270,00
m2
2/0

NAZOROVA ULICA

Cijena:
440,00
40,00
m2
2-2.5
1/0

NAZOROVA ULICA

Cijena:
390,00
25,00
m2
2-2.5
1/0

NAZOROVA ULICA

Cijena:
390,00
28,00
m2
2-2.5
1/0

KOVAČIĆEVA ULICA

Cijena:
670,00
66,00
m2
2-2.5
1/0

KOVAČIĆEVA ULICA

Cijena:
670,00
66,00
m2
2
1/0

FOLNEGOVIĆEVO NASELJE

Cijena:
500,00
61,00
m2
2-2.5
1/0

Stranice