Kuće kontinentalna Hrvatska

K140 P RAVNA GORA

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 82,00 m2

Cijena: 119.000,00 €

Cijena: Na upit

K125 P KOPRIVNIČKI IVANEC

Lokacija: Koprivnica

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 240,00 m2

Cijena: 49.500,00 €

Cijena: Na upit

K115 P RAKOV POTOK, KUĆA

Lokacija: Zagreb

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 270,00 m2

Cijena: 139.000,00 €

Cijena: Na upit

K0103 P KOSTAJNICA

Lokacija: Hrvatska Kostajnica

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 94,00 m2

Cijena: 55.000,00 €

Cijena: Na upit

K083 P GIZNIK, OBITELJSKA VILA

Lokacija: Samobor

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 350,00 m2

Cijena: 490.000,00 €

Cijena: Na upit

K002 P KRAPINSKE TOPLICE, OBJEKAT NAMIJENJEN ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Lokacija: Krapinske toplice

Regija: Kontinentalna Hrvatska

Površina: 269,00 m2

Cijena: 350.000,00 €

Cijena: Na upit