ST1238 P BLIZINA BRITANSKOG TRGA

Cijena:
79.000,00
37,00
m2
2-2.5
1 kupaonica

UTRINE, ŠIŠIĆEVA ULICA

Cijena:
107.000,00
58,00
m2
2-2.5
1/1

SIGET AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA

Cijena:
230.000,00
81,00
m2
3-3.5
1/1
Cijena:
450.000,00
195,00
m2
Cijena:
79.000,00
20,00
m2
1
Cijena:
370,00
36,00
m2
1-1.5
1
Cijena:
480,00
52,00
m2
2-2.5
1/0
Cijena:
139.000,00
68,00
m2
2-2.5
1
Cijena:
499.000,00
180,00
m2
5
1/1